top of page
Zinzino BalanceTest. Zinzino ile sağlıklı yaşayın (Healthy Living With Zinzino).

Nelerin ölçümünü yapıyoruz?
Test; doymuş, tekli doymamış (Omega-9) ve çoklu doymamış (Omega-6 ve Omega-3) yağ asitleri dahil olmak üzere 11 yağ asidini ölçer. Bireysel yağ asidi değerleri tabloda gösterilir ve ölçülen toplam yağ asitlerinin yüzdeleri olarak ifade edilir. Tabloda karşılaştırma için, her bir yağ asidinin ortalama aralığı (dengeli insanlardan oluşan geniş bir gruptan elde edilen verilere dayalı olarak) Hedef Değer olarak sunulur. Aşağıdaki yağ asitlerinin ölçümü yapılır:

Palmitik asit, C16:0, doymuş yağ
Stearik asit, C18:0, doymuş yağ
Oleik asit, C18:1, Omega-9
Linoleik asit, C18:2, Omega-6
Alfa-linolenik asit, C18:3, Omega-3
Gama-linolenik asit, C18:3, Omega-6
Dihomo-gama-linolenik asit, C20:3, Omega-6
Araşidonik asit (AA), C20:4, Omega-6
Eikosapentaeonik asit (EPA), C20:5, Omega-3
Dokosapentaenoik asit (DPA), C22:5, Omega-3
Dokosaheksaenoik Asit (DHA), C22:6, Omega-3

Sertifikalı test kiti
Zinzino Kurutulmuş Kan Damlası Testinin, in vitro diagnostik (IVD) tıbbi cihazlarla ilgili Avrupa yönetmeliği 98/79/EB ile uyumlu olduğu onaylanmıştır. Bu, testin ve tüm bileşenlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu ve dolayısıyla Kitin üzerinde CE işareti bulunduğu anlamına gelir.

Sonuçlarınız şu şekilde hesaplanır
11 yağ asidi analiz edilir ve miktar toplamları %100 kabul edilir. Sonraki 6 değer için yağ asitlerinin 7 oranını kullanırız. 7 yağ asidinin her birinin analiz edilen miktarı, %100 oranının bir yüzdesi olarak hesaplanır.
1. Omega-3 Eikosapentaeonik asit (EPA)
2. Omega-3 Dokosaheksaenoik Asit (DHA)
3. Omega-3 Dokosapentaenoik asit (DPA)
4. Omega-6 Araşidonik asit (AA)
5. Omega-6 Dihomo-gama-linolenik asit (DGLA)
6. Doymuş yağ, Palmitik asit (PA)
7. Doymuş yağ, Stearik asit (SA)

Korunma değeri
İlk olarak aşağıdaki bilinen 3 sağlık göstergesi hesaplanır:
1. Omega-6 oranı değeri şu şekilde hesaplanır: (DGLA+AA) * 100 / (DGLA+AA+EPA+DPA+DHA)
2. Omega-3 seviyesi değeri, EPA+DHA toplamıdır
3. Denge değeri, Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) olarak hesaplanır
Her gösterge değerine ikinci hesaplamada aynı ağırlık verilir ve 0 ila 100 arasında bir değer atanır. Ardından bu değer, ideal olarak 90 üzeri olması gereken Korunma Değerini elde etmek üzere 3 ile bölünür. Alınan sonuç, kişinin sağlık durumu hakkında bir değer belirtmez; yalnızca yağ asidi korunma seviyesini belirtir.
Not: EPA ve DHA değerlerinin, tüm hesaplar üzerinde büyük bir etkisi vardır. EPA ve DHA yüzdeleri düşükse sonuç olarak çok düşük oranda veya sıfır değerinde Korunma Değeriyle karşılaşmak şaşırtıcı olmaz.

Omega-3 Endeksi
Omega-3 Endeksi, deniz ürünlerinden alınan Omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA’nın yüzde değerlerinin özetidir. Ortak seviyenin ideal olarak en az %8 olması beklense de %10 gibi daha yüksek değerler tercih edilir. Omega-3, hücrelerinizdeki birincil yapı taşları olduğundan birçok fayda sağlar. EPA; kan, kaslar ve dokularda baskınken DHA; beyin, sperm ve gözlerde baskındır.

Omega-6:3 Dengesi
Denge, AA yüzde değerinin EPA yüzde değerine bölünmesiyle (AA/EPA) hesaplanır ve 3:1 gibi bir Denge değeri olarak ifade edilir. Vücuttaki Omega-6:3 Dengesinin 3:1 altında olması tercih edilir. Bu oran 3:1 değerinin üzerindeyse beslenme şeklinizi değiştirmeyi düşünmelisiniz. Düşük Omega-6 Omega-3 dengesi, normal hücre ve doku gelişimini (homeostaz) sürdürme ve vücudun enflamasyonu kontrol etmesine yardımcı olma açısından önemlidir.

Hücre Zarı Akışkanlığı
Akışkanlık, iki doymuş yağın yüzde değerinin iki Omega-3 yüzde değerine bölünmesiyle hesaplanır. Bu nedenle akışkanlık değeri (PA+SA) / (EPA+DHA) olarak tanımlanır ve elde edilen sonuç, 3:1 gibi bir oranla akışkanlık endeksi olarak ifade edilir. Akışkanlık değeri 4:1 oranının altındaysa hücre zarlarında yeterli akışkanlık olduğu anlamına gelir. Bir zardaki yağlar ne kadar doymuş olursa zar da o kadar katı olur. Bunun aksine, bir zardaki yağların çoklu doymamışlık oranı ne kadar yüksekse zar o kadar akışkan olur. Hücre zarı oluşumu ve yapısı, hücrelerin sağlığı ve sonuç olarak vücut için kritik öneme sahiptir. Bir yandan, zarın sağlam hücresel yapı sağlayacak kadar sert olması gerekir. Diğer yandan ise besinlerin girip atık ürünlerin atılmasına yetecek kadar akışkan olması gerekir.

Akıl Sağlığı
Bu işlem, AA yüzde değerinin EPA ve DHA yüzde değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır: Akıl Sağlığı değeri = AA / (EPA+DHA). Elde edilen sonuç, 1:1 gibi bir oranla akıl sağlığı değeri olarak ifade edilir. Değerin, beyin ve sinir sistemine hem Omega-6 hem Omega-3 yağ asidinin yeterli ve dengeli tedarikinin sağlanması için 1:1 oranının altında olması gerekir. Bilişsel performans, deniz ürünü Omega-3 ile elde edilen EPA ve DHA tüketiminin artmasıyla güçlenir. Çocukluk ve yaşlılık dönemleri, kritik ve hassas aşamalardır. Omega-3 eksikliği, ruh hali sorunlarının yanı sıra öğrenme ve hafıza problemleriyle de ilişkilendirilir.

Araşidonik asit (AA) Endeksi
AA Endeksinde, ölçülen toplam yağ asitlerinin yüzdesi olarak Omega-6 yağ asidinin Araşidonik asit (AA) ölçülen değeri gösterilir. Tercih edilen ortalama değerler, %8,3 optimum hedef değeriyle %6,5 ila 9,5 arasındadır. Araşidonik asit (AA), vücut için en önemli Omega-6 yağ asididir. Burası; prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler gibi çeşitli işlevleri olan Omega-6 tarafından tetiklenen yerel doku hormonlarının üretimi için başlangıç noktasıdır. Ancak asıl işlev, enfeksiyonun ilerlemesini veya yaranın etkisini kısıtlayarak vücudu hasarlardan korumaktır.

bottom of page